عکاس

کارشناس عکاسی

لیلا همتی زاده متولد سال ۱۳۵۷ خورشیدی کارشناس عکاسی و کارشناس ارشد ارتباطات تصویری مدیر داخلی الیزه است. از جمله فعالیت های هنری وی برگزاری نمایشگاه عکس در سال ۱۳۸۶ و شرکت در نمایشگاه هنرهای تجسمی با عنوان بسم الله در سال ۱۳۹۰ است. همچنین یکی از آثار او در کتاب بسم الله چاپ شد.

از دیگر آثار هنری او می توان به طراحی جلد کتاب (در فاصله دو عکاس) و (کتاب عکاسی۲۰۲۲) اشاره داشت.

Minimum 4 characters