قطعا گالری الیزه را میتوان شرقی ترین گالری در تهران دانست که بسیاری از هنرپژوهان و دانشجویان گروه هنر حداقل یک بار نام آن را شنیده اند. گالری الیزه با محیطی هنری چند سالیست که پذیرای هنرمندانی است که میخواهند در یک فضای مطلوب در هنگام ارائه آثار خود با علاقه مندان خود نیز دیدار داشته باشند.

نمایشگاه مهدی جهانگیری در گالری استاد سهراب نعیمی
نمایشگاه مهدی جهانگیری در گالری استاد سهراب نعیمی

رزرو گالری و نمایشگاه هنرهای تجسمی الیزه در شرق تهران نمایشگاه نگارخانه نقاشی عکاسی مهندس سهراب نعیمی خطاطی آرتیست هنر

رزرو گالری و نمایشگاه هنرهای تجسمی الیزه در شرق تهران نمایشگاه نگارخانه نقاشی عکاسی مهندس سهراب نعیمی خطاطی آرتیست هنر

نمایشگاه دکتر محمد نوریزاد

 

رزرو گالری و نمایشگاه هنرهای تجسمی الیزه در شرق تهران نمایشگاه نگارخانه نقاشی عکاسی مهندس سهراب نعیمی خطاطی آرتیست هنر

رزرو گالری و نمایشگاه هنرهای تجسمی الیزه در شرق تهران نمایشگاه نگارخانه نقاشی عکاسی مهندس سهراب نعیمی خطاطی آرتیست هنر

رزرو گالری و نمایشگاه هنرهای تجسمی الیزه در شرق تهران نمایشگاه نگارخانه نقاشی عکاسی مهندس سهراب نعیمی خطاطی آرتیست هنر

 

پیام بگذارید

Minimum 4 characters