پیدایش و تاریخچه عکاسی سینما

اگر شروع سال ۱۳۲۷ تا میانه ی سال ۱۳۴۸ خورشیدی را آغاز موجی نو در سینمای ایران بدانیم، به همین سبب عکاسیِ فیلم نیز در این دوره از حیث ذوق ورزی عکاسان به یک روال و مسیر مشخص برای پیشرفت در عکاسی می رسد. در این دوره ی حدوداً بیست ساله، سینمای ایران محدود به فعالیت عکاسانی قرار می گیرد که نامشان را می توان به شکل ذیل یادآوری نمود. عکاسانی که اغلب در بخش های مرکزی تهران از قبل آتلیه های خود را بر پا کرده بودند.

اشتری، احمد افشار، غلام حسین افشار، ادوارد امیر، رحیم انوش فر، علی باقرزاده، رضا بانکی، علی بانکی، اصغر بیچاره، واهان ترابچیان، تقی جمالی، علی اصغر رجبی، مهدی رجبی نظری، شکرالله رفیعی، نعمت الله رفیعی، محمود زرافشان، ایرج صادق پور، مهدی طلوعی، علی عاطف خرم، عبدالله علی پور، صمد قاسمی، امیر کاشفی، محمد کامکار، کاوه، رضا مهاجر، هادی مشکوه، کوپال مشکوه، علی مقدم، شعبان نسیمیان، فرج الله نسیمیان و نعمان.

و همچنین تعدادی از عکاسان در این دوره نه با نام خود بلکه در جهت برندسازی گالری خود با نام آتلیه ی خود فعالیت داشتند، مانند: پرس فتو(اصغر بیچاره)، عکاسی البرز(نعمت الله رفیعی و عبدالله علی پور)، فتو آراکس، عکاسی مهتاب(شکرالله رفیعی و علی اصغر رجبی)، فتو آرتیست(رضا بانکی)، فتو انوش فر(رحیم انوش فر)، فتو آس( عباس همایون، ایرج صادق پور، اسماعیل بهبودی)، فتو پروگرس(عزیزخان)، فتو پالاس، فتو ژرژ، فتو تئاتر(غلامحسین افشار)، فتو کارلو(علی باقر زاده)، فتو متروپل( احمد افشار)،فتو یاس، فتو نگار، فتو گورت، فتو واهه( واهان ترابچیان)، فتو کسری(هادی مشکوه، کوپال مشکوه، محمدرضا ذوالفقاری)،… ادامه در کتاب در فاصله دو عکاس. نویسنده دکتر سهراب نعیمی

کتاب در فاصله دو عکاس اثر استاد سهراب نعیمی، مدرس علوم عکاسی در دانشگاه به رویدادهای مهم عکاسی در ایران می پردازد که در آن پیدایش و تاریخچه عکاسی سینما نیز به نوشتار درآمده است. این کتاب یکی از منابع مهمی است که پژوهشگران این موضوع را به خود فرا می خواند.

کتاب در فاصله دو عکاس روایت عکاسان جنگجو و غمگین. اثر استاد سهراب نعیمی

این کتاب نفیس که حاوی عکسها و اسناد بسیار ارزشمندی می باشد را می توانید از سراسر کتابفروشیهای معتبر ایران تهیه فرمایید.

لینک خرید معتبر کتاب در فاصله دو عکاس( روایت عکاسان جنگجو و غمگین)

https://basalam.com/honar_radical_falsafeh/product/2962433

پیام بگذارید

Minimum 4 characters