ترمیم و بازسازی عکسهای قدیمی و تبدیل عکسهای سیاه سفید به رنگی (استودیو الیزه)

روتوش و طراحی عکس از جذاب ترین و پرچالش ترین مراحل عکاسی است که احتیاج به زمان زیادی نیز دارد . گاهاً مرحله ادیت در عکاسی حتی بسیار بیش از زمان عکاسی به طول می انجامد. الیزه با برخورداری از بهترین کارشناسان عکاسی، عکسها را با به روزترین متدد و با تمام صبر و حوصله طراحی و چاپ میکند. مرحله ادیت عکس برگرفته از تفکر عکاس میباشد و بر همین اساس عکاس قبل از ادیت مراحل را در ذهن خود بازتولید مینماید.عکاس و طراح ابتدا عکس را کراپ کرده و با برطرف کردن عیوب نور و پیکسل روی پوست برطرف کردن عیوب کلوین نور و در انتها اگر لازم باشد با عوض کردن پس زمینه یا بک گراند و همخوانی سوژه با پس زمینه کار را به انتها میرساند.

بازسازی عکسهای قدیمی نیز به آن خاطر که عکاس یا طراح با ارزشمندترین اسناد خانوادگی مواجه است بسیار مهم و دقیق میباشد.معمولا رنگی کردن عکسهای سیاه سفید نیز از قسمتهای اصلی کار این نوع ادیت دشوار است.
برای تماس با آتلیه عکاسی و استودیو الیزه میتوانید از تلفن ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵ استفاده نمایید.

بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه
بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه
بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه
بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه
بازسازی و ترمیم عکسهای قدیمی و آسیب دیده فتوشاپ عکس پارگی عکس چروک شدن عکس رنگ عکس استودیو الیزه
بازسازی و ترمیم عکسهای قدیمی و آسیب دیده توسط کارشناسانِ استودیو الیزه
بازسازی عکس قدیمی و آسیب دیده
photoediting بازسازی ترمیم عکس قدیمی فتوشاپ عکس خراب شده
بازسازی عکس های قدیمی. عکس آسیب دیده. ترمیم عکس
ترمیم و بازسازی عکس های قدیمی و آسیب دیده
ترمیم و بازسازی عکس های قدیمی و آسیب دیده
بازسازی عکس های قدیمی و آسیب دیده
بازسازی عکس قدیمی و آسیب دیده و رنگی کردن عکس سیاه سفید
بازسازی عکس قدیمی و آسیب دیده و رنگی کردن عکس سیاه سفید
بازسازی ترمیم روتوش عکس های قدیمی و آسیب دیده صیاد شیرازی قاسم سلیمانی سهراب نعیمی آتلیه الیزه استودیو الیزه استاد سهراب نعیمی فتوشاپ عکس
بازسازی عکس های آسیب دیده
بازسازی عکس ریتاچ روتوش عکس عکسهای خراب آسیب دیده استودیو ترمیم عکس عکاسی
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
بازسازی عکس. ترمیم عکس. روتوش عکس. تخریب عکس. فتوشاپ عکس. ریتاچ عکس. Photo again Repair damaged photo. عکس آسیب دیده
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
بازسازی عکس های زمان جنگ
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
عکس بازسازی ترمیم عکس عکاسی آتلیه استودیو خرابی عکس پارگی عکس درست کردن عکس فتوشاپ عکس رنگی کردن عکس
بازسازی و ترمیم عکس های آسیب دیده توسط استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
نمونه ای از ترمیم عکس آسیب دیده. استودیو تخصصی عکاسی الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
photo repair تعمیر عکسهای قدیمی و آسیب دیده بازسازی تصویر خراب شده ادیت
نمونه ای از ترمیم عکس آسیب دیده. استودیو تخصصی عکاسی الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵
ترمیم عکس بازسازی عکس قدیمی و آسیب دیده عکس خراب عکس سوخته درست کردن عکس (2)
ترمیم عکس بازسازی عکس قدیمی و آسیب دیده
ترمیم عکس بازسازی عکس قدیمی و آسیب دیده عکس خراب عکس سوخته درست کردن عکس (2)
ترمیم عکس بازسازی عکس قدیمی و آسیب دیده
 

برخی از مراجعین در خواست دارند تا بعضی از جزپیات عکس در تصویر آنها حذف گردد. در تصویر زیر نمونه ای از این کار را با هم می بینیم.

برخی از مراجعین نیز تمایل دارند که به دلاپل متعدد برخی از سوژه ها در تصویر حذف گردد. در تصویر نمونه ای از این عملکرد را با هم مشاهده می کنیم.

تبدیل عکسهای سیاه سفید به رنگی (استودیو الیزه)

در دو ویدئوی زیر بخشهایی از ریتاچ و ادیت دو عکس آسیب دیده توسط کارشناس الیزه را می بینیم.

2 نظر

 • انسیه
  ارسال شده ۱۷ مهر, ۱۴۰۲ 11:59 ق.ظ

  سلام من یک عکس قدیمی دارم که‌ بر اثر رطوبت بخشی از عکس تقریبا نامعلومه امکان بازیابی هست ؟

  • Studio Art Elysee
   ارسال شده ۱۹ مهر, ۱۴۰۲ 12:07 ب.ظ

   درود گرامی. محو شدن عکس های قدیمی بر اثر جذب رطوبت کاغذ امری شایع است. نگران نباشید. شما می توانید عکس مذکور را برای ما ارسال نموده و یا شخصا با خودتان به گالری بیاورید. ما به شما کمک خواهیم نمود.

پیام بگذارید

Minimum 4 characters