برادران نسیمیان فرج الله و شعبان نسیمیان برادران عکاسی هستند که هم دوره با اصغر بیچاره به عکاسی فیلم می پرداختند. این دو برادر که به صورت انحصاری عکاسان استودیو عصر طلایی بودند نه به میزان بیچاره و ترپانچیان، اما آن ها نیز عکس های بسیار زیادی را از فیلم هایی مثل: مشهدی عباد( صمد صباحی ۱۳۳۲)، دختر چوپان(معزدیوان فکری ۱۳۳۲)، میلیونر(امین امینی ۱۳۳۳) گرفته اند. شعبان که نسبت به دیگر برادر خود عکاس فعال تری بود تا سال ۱۳۴۴ در این عرصه فعالیت داشت. او به صورت انفرادی عکاس فیلم هایی به نام: فرزند گمراه(امین امینی ۱۳۳۴)، بازگشت به زندگی(عطاالله زاهد ۱۳۳۶)، مادمازل خاله(امینی ۱۳۳۶)، آتشپاره تهران(فرج الله نسیمیان ۱۳۴۰)، نصیب و قسمت(ابراهیم باقری ۱۳۴۱) و گذشت(فرج الله نسیمیان ۱۳۴۱) بوده است. ادامه در کتاب در فاصله دو عکاس.

کتاب در فاصله دو عکاس اثر استاد سهراب نعیمی، مدرس علوم عکاسی در دانشگاه به رویدادهای مهم عکاسی در ایران می پردازد که در آن زندگینامه و بیوگرافی فرج الله و شعبان نسیمیان برادران عکاس نیز به نوشتار درآمده است. این کتاب یکی از منابع مهمی است که پژوهشگران این موضوع را به خود فرا می خواند.

کتاب در فاصله دو عکاس روایت عکاسان جنگجو و غمگین. اثر استاد سهراب نعیمی

این کتاب نفیس که حاوی عکسها و اسناد بسیار ارزشمندی می باشد را می توانید از سراسر کتابفروشیهای معتبر ایران تهیه فرمایید.

سهراب نعیمی. نویسنده کتاب در فاصله دو عکاس. روایت عکاسان جنگجو و غمگین

لینک خرید معتبر کتاب در فاصله دو عکاس( روایت عکاسان جنگجو و غمگین)

https://basalam.com/honar_radical_falsafeh/product/2962433

پیام بگذارید

Minimum 4 characters