در چهارم دی ماه سال ۱۴۰۰ سهراب نعیمی نویسنده کتابهای فلسفه رادیکال هنر و در فاصله دو عکاس، از انتشار جدیدترین کتاب خود با عنوان آموزش عکاسی۲۰۲۲ در اواخر سال خبر داد.

پیام بگذارید

Minimum 4 characters