در سال ۱۳۷۹ سیستم دوربین های دیجیتال وارد ایران شد و به شکل بسیار شگفت انگیزی حدودا سه سال طول می کشد تا این سیستم به عنوان واحد درسی در دانشگاه تدریس شود. زمانِ این روند دگردیسی از آنالوگ به دیجیتال آنقدر زیاد است که گمانِ فرسوده بودن هیئت علمی در این دوره را در ذهن پژوهنده بسیار پر رنگ تر می کند. در آن دوره و پس از سه سال مقاومت اساتید دانشگاه با فراهم نمودن دروس آموزش دیجیتال در عکاسی و کاربرد نرم افزار در عکاسی، در ابتدا فقط دو تن از مدرسین تمایل ورزیدند که وارد این حوزه شوند. زیرا دیجیتال در این دوره به همان اندازه در دانشگاه، صنعت و دانشی عجیبه بود که ورود دوربین به ایران از عجایب مدرنیزاسیون برای جامعه بود. از اصلی ترین اساتیدی که عکاسی دیجیتال را در دانشگاه هنر تدریس کردند می توان از آقایان رضا نبوی و ارسطو مداحی نام برد.(تصویر۵۹-۶۰)

دکتر رضا نبوی و ارسطو مداحی در میانه این تحولات، گروه عکاسی دانشگاه هنر پیوسته تلاش کرد تا سیستم آنالوگ را حفظ کند و این در حالی بود که دانشگاه های زیادی سیستم دیجیتال را جایگزین آنالوگ کرده بودند اما گروه عکاسیِ دانشگاه هنر کوشیده است، تدریس این رشته را به هر دو شکل دیجیتال و آنالوگ حفظ نماید و به قول آقای دکتر مترجم زاده تا حدی که حتی هم اکنون گروه عکاسی با توجه به گنجایش و امکانات لابراتوارهای……. ادامه در کتاب در فاصله دو عکاس

کتاب در فاصله دو عکاس اثر استاد سهراب نعیمی، مدرس علوم عکاسی در دانشگاه به رویدادهای مهم عکاسی در ایران می پردازد که در آن به مراتب انقلاب دیجیتال و بازتاب آن در دروس دانشگاهی در رشته عکاسی نیز به نوشتار درآمده است. این کتاب یکی از منابع مهمی است که پژوهشگران این موضوع را به خود فرا می خواند.

کتاب در فاصله دو عکاس روایت عکاسان جنگجو و غمگین. اثر استاد سهراب نعیمی

این کتاب نفیس که حاوی عکسها و اسناد بسیار ارزشمندی می باشد را می توانید از سراسر کتابفروشیهای معتبر ایران تهیه فرمایید.

لینک خرید معتبر کتاب در فاصله دو عکاس( روایت عکاسان جنگجو و غمگین)

https://basalam.com/honar_radical_falsafeh/product/2962433

پیام بگذارید

Minimum 4 characters