انتخابات در هر رویدادی چالش های خاص خود را دارد . از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان و مجلس گرفته تا انتخابات اتحادیه ها و شوراهای محله.

استودیو الیزه با بیش از ۱۵ سال سابقه در زمینه عکاسی از کاندیداهای محترم انتخاباتی میزبان اندیشمندانی است که دل در گرو اصلاح جامعه را دارند.

عکاسی انتخاباتی آتلیه انتخابات استودیو الیزه انتخابات شورا انتخابات مجلس تبلیغاتی
عکاسی انتخاباتی مهندس سهراب نعیمی(مجید) کاندیدای هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران
عکاسی انتخاباتی آتلیه انتخابات استودیو الیزه انتخابات شورا انتخابات مجلس تبلیغاتی
عکاسی انتخاباتی مهندس نیما نصیری نائینی کاندیدا هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران
عکاسی انتخاباتی آتلیه انتخابات استودیو الیزه انتخابات شورا انتخابات مجلس تبلیغاتی
عکاسی انتخاباتی هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران
عکاسی انتخاباتی آتلیه انتخابات استودیو الیزه انتخابات شورا انتخابات مجلس تبلیغاتی
عکاسی انتخاباتی آقای حمیدرضا مرادی هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران
عکاسی انتخاباتی آتلیه انتخابات استودیو الیزه انتخابات شورا انتخابات مجلس تبلیغاتی
عکاسی انتخاباتی خانم مرجان رحمانی کاندیدای هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران
عکاسی انتخاباتی آتلیه انتخابات استودیو الیزه انتخابات شورا انتخابات مجلس تبلیغاتی
عکاسی انتخاباتی هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران

پیام بگذارید