یلدا نعیمی متولد ۱۳۵۷ و کارشناس نقاشی است. از جمله آثار هنری به ثبت رسیده از او می توان به طراحی پوستر کتاب (درفاصله دو عکاس) و (کتاب عکاسی۲۰۲۲) و به همراهی لیلا همتی زاده اشاره نمود.

Minimum 4 characters