برچسب: فی نینگر

هفت عامل مهم برای رسیدن به یک عکس موفق در کتاب آموزش عکاسی ۲۰۲۲
هفت عامل مهم برای رسیدن به یک عکس موفق در کتاب آموزش عکاسی ۲۰۲۲

نویسنده کتاب آموزش عکاسی۲۰۲۲ با پردازش ۷ عامل مهمی که برای تهیه یک عکس خوب عنوان شده است به شکلی کاملاً گیرا و قابل درک و با ارائه عکسهای جدید، به گونه ای راه عکاسان را برای دستیابی به نکات آرتگونه هموار ساخته است. در بخشهای زیادی از این کتاب به مطالب مهمی پرداخته شده است که یا برای نخستین بار مورد بررسی و کاوش قرار گرفته و یا آنکه به صورت علمی و با حذف اطالاعات غلط موجود در عکاسی با رویکردی علمی مطالب عکاسی مورد تحلیل و آموزش قرار گرفته است. مضاف بر این موضوعات ذکر شده در این کتاب برای نخستین بار کلیه ژانرهای عکاسی طبقه بندی شده و همچنین برای اولین بار ارائه عکس در مجامع علمی و هنری به صورت یک شیوه نامه به نگارش درآمده و به همین سبب خوانش این موضوعات برای تمام عکاسان بسیار سودمند خواهد بود.

بیشتر بخوانید

Minimum 4 characters