برچسب: اولین ورودی های رشته عکاسی

اولین ورودیهای رشته عکاسی، در کتاب در فاصله دو عکاس. نویسنده دکتر سهراب نعیمی
اولین ورودیهای رشته عکاسی، در کتاب در فاصله دو عکاس. نویسنده دکتر سهراب نعیمی

رشته ی عکاسی برای نخستین بار در سال ۱۳۶۲ و در تهران، اقدام به پذیرش دانشجو نمود. تعداد دانشجویان پذیرفته شده سی نفر و شامل ۲۲ تن آقا و ۸ تن خانم بود که البته در همان زمان حضور این هشت نفر بانو بسیار اهمیت داشت. زیرا در آن زمان حضور بانوان در این عرصه به همان میزانی که سخت بود اهمیت زیادی برای پیشرفت هنر در ایران داشت….

بیشتر بخوانید

Minimum 4 characters