تصویربرداری و عکاسی موسسات آموزشی

عکاسی مدارس و فیلمبرداری موسسات آموزشی، مدارس، مهدهای کودک در تهران و شهرستان
عکاسی مدارس و فیلمبرداری موسسات آموزشی، مدارس، مهدهای کودک در تهران و شهرستان

عکاسی مدارس و فیلمبرداری موسسات آموزشی، مدارس، مهدهای کودک در تهران و شهرستان با مدیریت سهراب نعیمی کارشناس ارشد و مدرس عکاسی به جرات میتوان گفت که یکی از خاطره انگیزترین زمان های زندگانی در ذهن ما خاطرات کودکی و از جمله آن خاطرات به جای مانده از دوران  مدرسه است و به همین روی ثبت این خاطرات در قالب…

بیشتر بخوانید