آرشیو روزانه: 25 می, 2024

طراحی فوری عکس و فروش قاب عکس برای مجالس ترحیم به صورت شبانه روزی ( استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵ )
طراحی فوری عکس و فروش قاب عکس برای مجالس ترحیم به صورت شبانه روزی ( استودیو الیزه ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵ )

تجربه این سالها به ما نشان داده است که حتی خانواده ها در آن شرایط، آنچنان زمان کافی هم برای رفت و آمد به استودیو را ندارند. به همین دلیل در حال حاضر بسیاری از درخواست کنندگان عکس مرحوم را برای استودیو ارسال می کنند و در صورتیکه تمایل داشتند کارشناس و طراح استودیو تصویر مدنظر آنها را طراحی می کند. به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

بیشتر بخوانید

Minimum 4 characters