لوئیجی مونتابونه

از نگاه دانا استاین لوئیجی مونتابونه چهارمین مستشاری ست که در ایران به عکاسی پرداخته است. تاریخ تولد مونتابونه  به درستی مشخص نیست ولی استاین معنقد است که او در تابستان ۱۲۷۹/۱۸۶۲ به همراه یک هیئت سیاسی وارد ایران شده است. وی در سال ۷۷-۱۲۷۶ قمری معادل با سال ۱۸۵۶ میلادی استودیوی عکاسی خود را در تورین گشود. مونتابونه از سال ۱۸۵۶ تا زمان مرگش به فعالیت حرفه‌ای سرگرم بود. مونتابه در زمانی که در ایران بوده است سه آلبوم برای آیندگان به یادگار گذاشته است.(تصویر۴۲)

  1. آلبومی با ۶۲ قطعه عکس که این آلیوم اکنون در کتابخانه مارسیای ونیز نگهداری می شود.
  2. آلبومی با ۵۱ قطعه عکس که اکنون به شماره ۷۳۹۵ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است و از آن نگهداری می شود.

آلبومی با ۲۴ قطعه عکس به شماره ۷۴۲۲ که این مصحف نیز به مانند آلبوم قبل در دانشگاه تهران وجود دارد و نکته جالب آن که….

کتاب در فاصله دو عکاس اثر استاد سهراب نعیمی، مدرس علوم عکاسی در دانشگاه به رویدادهای مهم عکاسی در ایران می پردازد که در آن زندگینامه لوئیجی مونتابونه نیز به نوشتار درآمده است. این کتاب یکی از منابع مهمی است که پژوهشگران این موضوع را به خود فرا می خواند.

کتاب در فاصله دو عکاس روایت عکاسان جنگجو و غمگین. اثر استاد سهراب نعیمی

این کتاب نفیس که حاوی عکسها و اسناد بسیار ارزشمندی می باشد را می توانید از سراسر کتابفروشیهای معتبر ایران تهیه فرمایید.

لینک خرید معتبر کتاب در فاصله دو عکاس( روایت عکاسان جنگجو و غمگین)

https://basalam.com/honar_radical_falsafeh/product/2962433

پیام بگذارید

Minimum 4 characters