انجمن عکاسان ایران

اولین گروه‌ های علمی و حرفه ای در عکاسی با عنوان انجمن، بعد از انقلاب ایران شکل گرفت و شالوده ی آن را می توان نخستین حرکت های آکادمیک در رشته ی عکاسی دانست و بر همین اساس پیدایش انجمن ملی عکاسان ایران را می توان برآیند تاریخیِ تلاش های حرفه ای در زمینه عکاسی در کشور دانست که مؤسسان آن عموماً از تحصیل کردگان و همچنین تجربه اندوختگانِ رشته عکاسی یا فیلمبرداری و رشته های هنری بودند و از آنجا که نگاه این عکاسان از ابتدا به گونه ای به اصلاح آرتیستیک و متمایل به مفهوم گراییِ اجتماعی بود، لذا با ساماندهی علمی عکاسی در سطح کشور نظام دیداری شهروندان با سامانه های فرهنگی بیشتر آشنا شد و به همین سبب روندی از درخواست‌های آرمانی و نوین برای رسیدن به نگاهی نو و حتی اندیشه های جدید در میان نسل‌های حاضر و آینده پدیدار شد. شاید به همین خاطر باشد که انجمن ملی عکاسان ایران خود را وارث و حامی دستاوردهای تاریخی عکاسی در ایران می داند و اعضاء خود را بر اساس همین امید به روندِ نو شدن در عرصه عکاسی برمی گزیند و سعی دارد تامین حقوق فرهنگی و صنفی اعضای خود را سر لوحه تلاش‌های خود قرار دهد. از مدت ها قبل… ادامه در کتاب در فاصله دو عکاس…

البته این نکته نیز حائز اهمیت است که جریان شکل گیری انجمن عکاسان امروزه به شکلی فراگیر در ایران گسترش یافته است و بسیاری از انجمن ها با اهدافی از پیش تعیین شده که از قبل از انتخابات اولیه، به نظر کارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است، در ایران به فعالیت خود ادامه می دهند.

اسامی انجمن عکاسان ایران در کتاب در فاصله دو عکاس. نویسنده استاد سهراب نعیمی

کتاب در فاصله دو عکاس اثر استاد سهراب نعیمی، مدرس علوم عکاسی در دانشگاه به رویدادهای مهم عکاسی در ایران می پردازد که در آن بیوگرافی و تاریخچه انجمن عکاسان ایران نیز به نوشتار درآمده است. این کتاب یکی از منابع مهمی است که پژوهشگران این موضوع را به خود فرا می خواند.

لینک خرید معتبر کتاب در فاصله دو عکاس( روایت عکاسان جنگجو و غمگین)

https://basalam.com/honar_radical_falsafeh/product/2962433

کتاب در فاصله دو عکاس روایت عکاسان جنگجو و غمگین. اثر استاد سهراب نعیمی

این کتاب نفیس که حاوی عکسها و اسناد بسیار ارزشمندی می باشد را می توانید از سراسر کتابفروشیهای معتبر ایران تهیه فرمایید.

پیام بگذارید

Minimum 4 characters