عکاس

کارشناس عکاسی

لیلا همتی زاده متولد سال ۱۳۵۷ خورشیدی کارشناس عکاسی و کارشناس ارشد ارتباطات تصویری مدیر داخلی الیزه است. از جمله فعالیت های هنری وی برگزاری نمایشگاه عکس در سال ۱۳۸۶ و شرکت در نمایشگاه هنرهای تجسمی با عنوان بسم الله در سال ۱۳۹۰ است. همچنین یکی از آثار او در کتاب بسم الله چاپ شد.