برچسب: فیتنس

عکاسی ورزشی
عکاسی ورزشی

عکاسی ورزشی یکی از پرچالش ترین و متنوع ترین نوع عکاسی ست که عکاس با ایده هایی متفاوت تلاش دارد تا به اشکال مختلف و بر اساس ترکیب های زیبایی شناسانه قدرت جسمانی و توانایی های جسمانی ورزشکار را به نمایش بگذارد. عکس ورزشی استاد علی نیازی توسط مهندس سهراب نعیمی امروزه با وجود صفحات اجتماعی و گوناگون از جمله…