عکاسی هنری پرتره هنری

 

اصولا عکاسی هنری به آن دسته از عکاس ها گفته میشود که رویکرد هنری دارد و خلاقیت عکاس در ثبت تصویر از مهمترین عامل ها برای ثبت سوژه است.خلاقیت در کانسپت تصویر ، نورپردازی و کادربندی از اهم آن است. مهندس سهراب نعیمی مدرس عکاسی تنها یکی از هنرمندان برتر ایرانی است که در این زمینه توانایی های فراوان دارد.یکی دیگر از راههای تمایز بین این نوع عکس ها با عکس های دیگر متمایز بودن آن است. یعنی عکس فقط برای یک ژانر و یا یک داستان سناریو سازی و پردازش شده است.

 

عکس آقای مصیب بازیگر قدیمی فیلمهای فارسی توسط مهندس سهراب نعیمی
عکس آقای مصیب بازیگر قدیمی فیلمهای فارسی توسط مهندس سهراب نعیمی
عکس دکتر محمد نوریزاد فعال سیاسی و هنرمند و کارگردان زندانی سیاسی توسط مهندس سهراب نعیمی
عکس دکتر محمد نوریزاد فعال سیاسی و هنرمند و کارگردان  توسط مهندس سهراب نعیمی
عکس هنری نورپردازی تک نور توسط مهندس سهراب نعیمی
عکس هنری نورپردازی تک نور توسط مهندس سهراب نعیمی
عکس هنری نورپردازی تک نور توسط مهندس سهراب نعیمی
عکس هنری نورپردازی تک نور توسط مهندس سهراب نعیمی
عکس هنری نورپردازی تک نور توسط مهندس سهراب نعیمی
عکس هنری نورپردازی تک نور توسط مهندس سهراب نعیمی
عکس جناب گودرزی هنری نورپردازی توسط مهندس سهراب نعیمی
عکس هنری نورپردازی تک نور توسط مهندس سهراب نعیمی
عکس هنری نورپردازی تک نور توسط مهندس سهراب نعیمی
عکس هنری نورپردازی تک نور توسط مهندس سهراب نعیمی
عکس هنری نورپردازی تک نور توسط مهندس سهراب نعیمی
عکس هنری نورپردازی تک نور توسط مهندس سهراب نعیمی
عکس هنری در قالب میکس مدیا و آیینه کاری جشنواره و نمایشگاه عکس برای کرونا توسط مهندس سهراب نعیمی
عکس هنری نورپردازی تک نور توسط مهندس سهراب نعیمی
عکس هنری مرجان رحمانی  نورپردازی و میکس مدیا توسط مهندس سهراب نعیمی
عکس هنری نورپردازی تک نور توسط مهندس سهراب نعیمی
عکس هنری دختر گوش مروارید برگرفته از کتاب و نقاشی نورپردازی تک نور توسط مهندس سهراب نعیمی
پوستر نمایشگاه مهندس سهراب نعیمی
سهراب نعیمی در سال ۱۳۹۹ و نمایشگاه اختصاصی عکاسی پرتره های هنری و آرت
نمایشگاه دکتر محمد نوریزاد
مهندس نعیمی یک تابلو پرتره به دکتر نوریزاد هدیه دادند
عکاسی کودک و مشاغل
عکاسی کودک و مشاغل
عکاسی کودک و مشاغل
عکاسی کودک و مشاغل
عکس سیاه سفید نوزاد با مادر
عکس سیاه سفید نوزاد با مادر
عکاسی ورزشی در استودیو کاراته کار سبک کیوکوشین در حال ضربه با قطرات آب عکاس سهراب نعیمی
عکاسی ورزشی در استودیو کاراته کار سبک کیوکوشین در حال ضربه با قطرات آب عکاس سهراب نعیمی
عکس ورزشی رزمی کاراته سبک کیوکوشین توس مهندس سهراب نعیمی در استودیو آتلیه عکاسی الیزه
عکس ورزشی رزمی کاراته سبک کیوکوشین توس مهندس سهراب نعیمی در استودیو آتلیه عکاسی الیزه
عکس ورزشی در استودیو استاد نیازی در حال ضربه تیر چوبی عکاس سهراب نعیمی
عکس ورزشی در استودیو استاد نیازی در حال ضربه تیر چوبی عکاس سهراب نعیمی
عکاسی ورزشی در استودیو استاد نیازی در حال شکستن چوب سخت عکاس سهراب نعیمی
عکاسی ورزشی در استودیو استاد نیازی در حال شکستن چوب سخت عکاس سهراب نعیمی
عکاسی ورزشی در استودیو استاد نیازی در حال خاموش کردن شمع با شمشیر عکاس سهراب نعیمی
عکاسی ورزشی در استودیو استاد نیازی در حال خاموش کردن شمع با شمشیر عکاس سهراب نعیمی
عکاسی ورزشی در استودیو استاد نیازی در لباس تکاور عکاس سهراب نعیمی
عکاسی ورزشی در استودیو استاد نیازی در لباس تکاور عکاس سهراب نعیمی
عکاسی ورزشی در استودیو استاد نیازی با اسلحه بنر و عکس کاور فیلم سینمایی عکاس سهراب نعیمی
عکاسی ورزشی در استودیو استاد نیازی با اسلحه بنر و عکس کاور فیلم سینمایی عکاس سهراب نعیمی
عکس هنری پرتره هنری استودیو هنری نورپردازی پرتره دختر عکاس سهراب نعیمی
عکس هنری پرتره هنری استودیو هنری نورپردازی پرتره دختر عکاس سهراب نعیمی
پرتره دکتر حسین صیقلی عکس هنری پرتره هنری استودیو هنری نورپردازی پرتره مرد عکاس سهراب نعیمی نورپردازی اسپیدینگ
پرتره دکتر حسین صیقلی نورپردازی اسپیدینگ  عکاس مهندس سهراب نعیمی
پرتره دکتر حسین صیقلی عکس هنری پرتره هنری استودیو هنری نورپردازی پرتره مرد عکاس سهراب نعیمی نورپردازی اسپیدینگ
پرتره مهندس نیما نصیری نورپردازی رامبراند  عکاس  سهراب نعیمی
عکس هنری پرتره هنری استودیو هنری نورپردازی پرتره دختر عکاس سهراب نعیمی
عکس هنری پرتره هنری استودیو هنری نورپردازی پرتره دختر عکاس سهراب نعیمی

پیام بگذارید