عکاسی کاور موسیقی و خوانندگان

عکاسی کاور موسیقی خوانندگان هنرمندان موسیقیدانان بازیگران تئاتر

 

در زمان هایی نه چندان دور که صنعت نرم افزار و دیجیتال به این میزان پر توان باشد خوانندگان حتی مدتها قبل از تهیه موسیقی خود به فکر عکس و طراحی روی جلد کاست و cd خود بودند چرا که طراحی روی جلد کاست آنها یکی از بهترین راههای ارتباط آنها با خریداران بود و بسیاری از علاقه مندان ناخودآگاه جذب رنگ روی جلد یا چهره ی خواننده میشدند و در خرید cd یا کاست تردید نمیکردند.

اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی دیگر آن کاست ها وجود ندارد و هنرمندان در قالب فضای اینترنتی به فروش آثار هنری خود میپردازند. و بر همین اساس عکس کاور موسیقی خوانندگان و نوازندگان به جای عکس روی جلد زینت بخش صدای هنرمند شده است.

الیزه با حضور استاد سهراب نعیمی کارشناس ارشد عکاسی در تلاش است که فضایی دلنشین را برای پذیرایی و حضور هنرمندان موسیقی ایران فراهم سازد و بر همین اساس تا امروز میزبان بسیاری از خوانندگان و موسیقیدانان عزیز کشور عزیزمان بوده است.

 

شهرام مظهری خواننده پاپ ایراین در استودیو الیزه جهت عکاسی کاور موسیقی عکاس سهراب نعیمی
شهرام مظهری خواننده پاپ ایراین در استودیو الیزه جهت عکاسی کاور موسیقی عکاس سهراب نعیمی
شهرام مظهری خواننده پاپ ایراین در استودیو الیزه جهت عکاسی کاور موسیقی عکاس سهراب نعیمی
شهرام مظهری خواننده پاپ ایراین در استودیو الیزه جهت عکاسی کاور موسیقی عکاس سهراب نعیمی
عکاسی کاور آلبوم موسیقی
عکاسی کاور آلبوم موسیقی شهرام مظهری توسط سهراب نعیمی

Arrangemwnt: Hasan baba

Cover Art: Katayon.Art

مرتضی دشتی خواننده پاپ ایراین در استودیو الیزه جهت عکاسی کاور موسیقی عکاس سهراب نعیمی
مرتضی دشتی خواننده پاپ ایراین در استودیو الیزه جهت عکاسی کاور موسیقی عکاس سهراب نعیمی
مرتضی دشتی خواننده پاپ ایراین در استودیو الیزه جهت عکاسی کاور موسیقی عکاس سهراب نعیمی
مرتضی دشتی خواننده پاپ ایراین در استودیو الیزه جهت عکاسی کاور موسیقی عکاس سهراب نعیمی

 

پیام بگذارید