عکاسی از حیوانات خانگی و اهلی

عکاسی از حیوانات خانگی

عکاسی از حیوانات خانگی مهم یا تزئینی

 

عکاسی از حیوانات خانگی به همان مقدار که تزئینی است، مهم و پراهمیت نیز میباشد. خوشبختانه امروزه فرهنگ حیوان دوستی و طبیعت دوستی به مقداری در جامعه رواج پیدا کرده است که صاحبان حیوانات آنها را به مانند فرزندان خود دوست میدارند.

الیزه فیلم به عنوان تنها استودیو تخصصی عکاسی از حیوانات خانگی و اهلی مفتخر است که با حضور استاد مهندس سهراب نعیمی مدرس علوم عکاسی، بهترین و زیباترین عکس ها را از حیوانات خانگی به ثبت میرساند.علاقه مندان بسیاری از سرتاسر ایران حیواناتی مثل سگ.گربه طوطی کاسکو و عروس هلندی و قناری و بسیاری از حیوانات خود را جهت عکاسی به این موسسه هنری می آورند.

لطفا از قبل جهت رزرو استودیو تماس حاصل فرمایید.

 

عکاسی از حیوانات خانگی و اهلی گربه سگ قناری بلبل طوطی    Photography of pets and domestic cats canary dog nightingale parrot
عکاسی از حیوانات خانگی و اهلی  قوی سیاه عکاس سهراب نعیمی Photography of pets and domestic cats canary dog nightingale parrot
عکاسی از حیوانات خانگی و اهلی گربه سگ قناری بلبل طوطی    Photography of pets and domestic cats canary dog nightingale parrot
عکاسی از حیوانات خانگی و اهلی  سگ   عکاس سهراب نعیمی Photography of pets and domestic cats canary dog nightingale parrot
عکاسی از حیوانات خانگی و اهلی گربه سگ قناری بلبل طوطی    Photography of pets and domestic cats canary dog nightingale parrot
عکاسی از حیوانات خانگی و اهلی گربه  عکاس مهندس سهراب نعیمی Photography of pets and domestic cats canary dog nightingale parrot انجمن حمایت از حیوانات حمایت از گربه ها
عکاسی از حیوانات خانگی و اهلی گربه سگ قناری بلبل طوطی    Photography of pets and domestic cats canary dog nightingale parrot
عکاسی از حیوانات خانگی و اهلی مرغابی زیبا    عکاس سهراب نعیمی Photography of pets and domestic cats canary dog nightingale parrot انجمن حمایت از حیوانات پرندگان
عکاسی از حیوانات خانگی و اهلی گربه  عکاس سهراب نعیمی Photography of pets and domestic cats canary dog nightingale parrot حمایت از حیوانات حمایت از گربه ها
عکاسی از حیوانات خانگی و اهلی گربه سگ قناری بلبل طوطی    Photography of pets and domestic cats canary dog nightingale parrot
عکاسی از حیوانات خانگی و اهلی  طوطی و عروس هلندی   عکاس سهراب نعیمی    Photography of pets and domestic cats canary dog nightingale parrot

 

پیام بگذارید