بازسازی و ترمیم عکس های قدیمی و آسیب دیده

 

عکس های قدیمی نه تنها به عنوان یک یادگاری بلکه به عنوان بزرگترین سرمایه در آلبوم ها و قاب عکس های ما در خانه نگهداری میشوند.

به راستی شما عکس کودکی خود یا عکس کودکی پدر و مادر خود را که به شما واگذار شده است به چه قیمتی میفروشید؟

مطمئنا حاضر به معامله ی زیباترین کاغذ در دست خود نیستید.

یکی از اتفاقات بد در زندگی همه ما از بین رفتن یا آسیب دیدن همین یادگاری هاست.بسیاری از مشتریان با مراجعه به دفتر الیزه از خراب شدن.خط خطی شدن عکس قدیمی توسط کودک.نم گرفتگی و خیس شدن.پوسیدگی و رنگ پریدگی عکس های قدیمی خود گله کرده و درخواست ترمیم عکس خود را دارند. ما با بهترین نرم افزارهای کامپیوتری و با کیفیت ترین داروهای عکاسی ، یک بار دیگر عکسهای شمارا بعد از ترمیم ظاهر میکنیم. پس نگران نباشید.

بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه
                 بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه

 

رنگی کردن عکس های سیاه و سفید یا بلک وایت نیز از جمله فعالیتهای این مجموعه در راستای ترمیم عکس ها میباشد.

بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه
بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه
بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه
بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه
بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه
بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه
بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه
بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه
بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه

پیام بگذارید