خدمات ما

رزرو گالری هنری

رزرو گالری جهت برگزاری نمایشگاه هنری

گالری الیزه به عنوان اولین گالری هنری در شرق تهران پذیرای آن دسته از هنرمندانی است که برای ایجاد رزومه کاری و فعالیتهای هنری خود به دنبال مکانی دلنشین هستند.

300 تومان /ساعت
خدمات ما

آنچه ما ارائه می دهیم

خدمات ما

آنچه ما ارائه می دهیم

Minimum 4 characters