قلعه اسرار آمیز برغان در روستایی زیبا و بی نظیر به نام «آغشت»، وجود دارد که به سبک دژهای اروپایی ساخته شده است. این قلعه خاص و جالب به قلعه تاریخی برغان معروف شده است.درست است که نام این ساختمان، قلعه اسرار آمیز برغان است؛ اما در روستای آغشت قرار دارد که همجوار منطقه برغان است.آغشت از ترکیب دو کلمه آو (به معنی آب) و غشت (به معنی انباشته شدن) به وجود آمده و به معنای جایی است که آب فراوان دارد. عکس زیبای زیر توسط مهندس سهراب نعیمی در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ ثبت شده است.

قلعه آغشت عکاس استاد سهراب نعیمی ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵

از ساخت این قلعه فقط ده سال میگذرد لذا سبک معماری آن به دوره قبل از رنسانس باز میگردد.

قلعه اسرار آمیز برغان  قلعه اسرار آمیز برغان
عمارت و قلعه سحرآمیز آغشت عکاس استاد سهراب نعیمی ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵

پیام بگذارید