روتوش و طراحی عکس از جذاب ترین و پرچالش ترین مراحل عکاسی است که احتیاج به زمان زیادی نیز دارد . گاها مرحله ادیت در عکاسی حتی بسیار بیش از زمان عکاسی به طول می انجامد. الیزه با برخورداری از بهترین کارشناسان عکاسی عکس ها را با به روزترین متدد و با تمام صبر و حوصله طراحی و چاپ میکند. مرجله ادیت عکس برگرفته از تفکر عکاس میباشد و بر همین اساس عکاس قبل از ادیت مراحل را در ذهن خود بازتولید مینماید.عکاس و طراح ابتدا عکس را کراپ کرده و با برطرف کردن عیوب نور و پیکسل روی پوست برطرف کردن عیوب کلوین نور و در انتها اگر لازم باشد با عوض کردن پس زمینه یا بک گراند و همخوانی سوژه با پس زمینه کار را به انتها میرساند.

بازسازی عکس های قدیمی نیز به آن خاطر که عکاس یا طراح با ارزشمندترین استاد خانوادگی مواجه است بسیار مهم و دقیق میباشد.معمولا رنگی کردن عکس های سیاه سفید نیز از قسمتهای اصلی کار این نوع ادیت دشوار است.
برای تماس با آتلیه عکاسی و استودیو الیزه میتوانید از تلفن ۰۹۳۹۵۹۵۹۰۵۵ استفاده نمایید.

<div id="77505829996"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/ayHjG?data[rnddiv]=77505829996&data[responsive]=yes"></script></div>
بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه

بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه

بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه

بازسازی عکسهای قدیمی ترمیم عکس و رنگی کردن عکس توسط سهراب نعیمی آتلیه الیزه

بازسازی عکس قدیمی و آسیب دیده
بازسازی عکس های قدیمی و آسیب دیده
بازسازی عکس قدیمی و آسیب دیده و رنگی کردن عکس سیاه سفید
بازسازی عکس قدیمی و آسیب دیده و رنگی کردن عکس سیاه سفید
عکس هنری پرتره هنری استودیو هنری نورپردازی پرتره دختر عکاس سهراب نعیمی

روتوش عکس دستی و پوست رِئالیستی

روتوش عکس پرسنلی

عکس پرسنلی

روتوش عکس پرسنلی مهندس سهراب نعیمی

پرتره دکتر حسین صیقلی عکس هنری پرتره هنری استودیو هنری نورپردازی پرتره مرد عکاس سهراب نعیمی نورپردازی اسپیدینگ

روتوش عکس هنری

بازسازی ترمیم روتوش عکس های قدیمی و آسیب دیده صیاد شیرازی قاسم سلیمانی سهراب نعیمی آتلیه الیزه استودیو الیزه استاد سهراب نعیمی فتوشاپ عکس
بازسازی عکس های آسیب دیده
بازسازی عکس های قدیمی و آسیب دیده توسط استاد سهراب نعیمی
بازسازی عکس های زمان جنگ

پیام بگذارید